Företaget idag

BN:s Försäljning & Service blir BN:s Motor AB…

 

Vid övertagandet så fortsatte verksamheten ännu en tid vid det gamla namnet BN:s Försäljning & Service, men ambitionen var att döpa omföretaget till något som knöt an till vad det mesta av verksamheten vidrör .. Motordrivet av olika de slag!

Det kändes därför naturligt att döpa om företaget till BN:s Motor AB och därmed underlätta att ta fram en ny logga och försöka profilera företaget ännu mer. Så gjordes och med god hjälp av Uhlin Media AB togs ny logga fram och ny hemsida har tagits fram.

Idag så är vi totalt 5,5 tjänst och ambitionen är väl att växa ett snäpp till. Vi har tagit in några nya märken inom den marina sidan som exempelvis FASTER, PIONER och Kimple 
Vi har även blivit återförsäljare av VIMEK som vi anser är ett naturligt steg då vi redan är stor återförsäljare av STIHL och deras sortiment för skogsbruk.

Vi har ett brett sortiment av gräsklippare, motorsågar, båtar, ATV, mm, mm så jag avslutar här med att säga….

Varmt Välkomna in till oss på BN:s Motor i Kramfors !!

Med vänliga hälsningar
Göran, Dennis, Jonas, Jörgen, Monica och Fredrik !